Instellingen

Rectificatie

DEN HAAG - Omroep West heeft woensdag 10 maart ten onrechte melding gemaakt van een uitspraak door de arbitragecommissie van de KNVB in de zaak van André Wetzel tegen ADO Den Haag.

In dat bericht is tevens onterecht een citaat toegeschreven aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Henk Jagersma. Uit nader onderzoek is gebleken dat de informatie in het bericht, evenals het citaat, onvoldoende is geverifieerd. Er is, voor zover ons bekend, nog geen uitspraak gedaan door de arbitragecommissie. Ook de heer Jagersma ontkent de uitspraken te hebben gedaan. Omroep West betreurt de gang van zaken van afgelopen week zeer. Wij hechten in onze berichtgeving aan juistheid en volledigheid, evenals aan hoor- en wederhoor. In dit geval zijn deze journalistieke basisprincipes onvoldoende toegepast en hebben zij geleid tot onjuiste berichtgeving. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.