Instellingen

Afspraken over bosgebied Bentwoud

Bentwoud-1806
Bentwoud-1806

WADDINXVEEN - De provincie Zuid-Holland en de gemeente Waddinxveen maken afspraken over de samenwerking Bentwoud en Waddinxveen.

Vrijdag ondertekenden beide partijen een overeenkomst. In deze overeenkomst staan afspraken over de planologie, de grondverwerving, inrichting en het beheer van het Waddinxveense deel van het Bentwoud. Onderdeel van de overeenkomst is ook een gezamenlijke inrichtingsvisie, waarin rekening wordt gehouden met de inpassing van de westelijke randweg om Boskoop en Waddinxveen.