Onderzoek naar gezondheid van jongeren

Jongeren café drinken
Jongeren café drinken
REGIO - De GGD Zuid-Holland West start maandag met een grootschalig gezondheidsonderzoek in onder meer Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer.
Zestienduizend kinderen en jongeren worden gevraagd om mee te werken aan een gezondheidsenquête. Jongeren van 0 tot 19 jaar ontvangen deze enquête. Bij kinderen tot 12 jaar wordt aan de ouders gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Naast de vragen over gezondheid wordt er ook geïnformeerd naar welzijn en leefgewoonten. De resultaten uit de enquête worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid voor gezondheid en jeugd.