'Bouwwerkzaamheden Boslocatie storen broedseizoen'

ZUIDPLAS - De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Zuidplas direct stopt met bouwwerkzaamheden in een gebied waar veel vogels broeden.
In een brief aan het gemeentebestuur vraagt de partij om de bomen in de zogeheten Boslocatie te laten staan. De gemeente zou de Flora- en Faunawet aan de laars lappen door te bouwen en te slopen in het broedseizoen. Dat seizoen loopt van 1 maart tot 1 juli. Op de Boslocatie worden 65 woningen gebouwd. Omwonenden hadden ook al gevraagd om de bomen en struiken te ontzien.