Instellingen

'Burgerschap belangrijk voor alle Hagenaars'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet duidelijker maken dat het burgerschapsbeleid niet alleen bedoeld is voor migranten, maar ook voor autochtone Nederlanders.

Bovendien zou niet een wethouder, maar de burgemeester het boegbeeld moeten zijn van dit beleid. Dat stelt de Adviescommissie Burgerschap onder voorzitterschap van oud-minister Winnie Sorgdrager. Deze commissie deed in opdracht van het gemeentebestuur onderzoek naar het burgerschapsbeleid in Den Haag. Volgens de commissie moet het burgerschapsbeleid meer dan nu van iedereen worden, waarbij initiatieven van autochtonen dezelfde aandacht en beoordeling verdienen als die van allochtonen. Ook zou niet een wethouder verantwoordelijk moeten zijn voor het burgerschapsbeleid maar alle wethouders. De burgemeester moet een coördinerende rol hebben. VoordelenSinds vier jaar ligt het burgerschapsbeleid in Den Haag bij wethouder Baldewsingh. Hij ziet voordelen aan het verdelen van het beleid over alle portefeuilles, maar vindt dat een wethouder de coördinatie moet behouden. Onder het burgerschapsbeleid vallen zaken als taalcursussen en inburgering maar ook projecten zoals de 'Haagse Ontmoeting' en het burgerschapsfonds. Het moet het samenleven in de stad verbeteren. 

  • Sorgdrager: 'De autochtone burger voelt zich buitengesloten'

[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2010/nieuwsitems/3003_nws_Rapport Burgerschap.f4v]