Instellingen

Hospice voor jongeren in Leiden

bed-0509
bed-0509

LEIDEN - Ergens in de Leidse binnenstad komt een hospice voor jongeren die terminaal ziek zijn. In Nederland bestaat zoiets nog niet voor jonge mensen.

Ziek zijn en sterven is voor jongeren extra zwaar, omdat ze tot op het laatste moment de behoefte hebben om zelfstandig te zijn. Vaak is dat thuis niet mogelijk.Het hospice moet ervoor zorgen dat jongeren een plek hebben om te sterven of om tijdelijk te kunnen verblijven. Er is momenteel overleg met woningcorporatie SLS over een locatie in de Leidse binnenstad. Ook de gemeente Leiden verleent medewerking.

  • Verpleegkundige Jacqueline Bouts over de behoefte aan een jongeren-hospice

[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2010/0904-hospicejongeren.mp3]