Instellingen

Meeste zwakke scholen nog steeds in Den Haag

kind-pen-schrijven-school-3005
kind-pen-schrijven-school-3005

DEN HAAG - De meeste zwakke tot zeer zwakke basisscholen van Nederland staan nog steeds in Den Haag. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie.

Zo staan de Eerste Nederlandse Montessorischool en het Spectrum genoteerd als zwakke basisscholen op de lijst van de inspectie.Het aantal scholen waar de lessen onder maat zijn, neemt wel iets af. Volgens de inspectie is de situatie niet zorgwekkend en is er evenmin sprake van een onoplosbaar probleem. Toch gaat het ministerie van Onderwijs extra teams inzetten om de schoolleidingen te helpen.'Verbetering altijd mogelijk'Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt is verbetering altijd mogeljk. Als voorbeeld noemde ze de Van Ostadeschool in Den Haag, die in een paar jaar tijd doorgroeide van de beoordeling zwak naar goed.Landelijk gezien constateert de inspectie dat op negentig procent van de middelbare scholen de basiskwaliteit goed is.