Instellingen

HWW Zorg ontslaat vijf medewerkers

HWW-Haagse-Wijk-en-Woonzorg
HWW-Haagse-Wijk-en-Woonzorg

DEN HAAG - Vijf medewerkers van HWW Zorg zijn ontslagen, omdat ze patiënten niet goed bejegend hebben. Daarnaast hebben ook nog 34 personeelsleden een officiële waarschuwing gehad. De ontslagen hebben plaatsgevonden bij verschillende vestigingen van de Haagse zorginstelling.

De cijfers blijken uit een plan van aanpak dat HWW Zorg heeft gemaakt. Op alle locaties van HWW Zorg is per direct een extra verpleegkundige aangesteld. Ook is er meer aandacht voor opleidingen. Medewerkers leren onder meer om doorligwonden en incontinentie beter te signaleren of te voorkomen. Ook komt er training om beter om te gaan met patiënten die ernstige gedragsproblemen hebben. Het plan van aanpak is goedgekeurd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IZG). Inspecteurs gaan de komende maanden nog wel onaangekondigd langs bij de verpleeghuizen Houtwijk en de Eshoeve. Ook de zorghuizen Doctor Willem Drees en Op de Laan kunnen bezoek verwachten. Onder de maatHWW Zorg heeft negen vestigingen. In Houtwijk en drie andere vestigingen waren de afgelopen tijd veel problemen met de zorg. De IGZ concludeerde eerder dit jaar, dat patiënten 'een zeer hoog risico' lopen om geen goede zorg te krijgen. Vanwege alle problemen, gaf de inspectie HWW Zorg de opdracht om een plan van aanpak te maken. Het rapport over verpleeghuis de Eshoeve is ook onlangs verschenen. In januari dit jaar is onderzoek gedaan. Daar blijkt onder meer uit, dat er een groot personeelstekort is. Een zieke arts werd niet vervangen. Tijdelijke krachten werden niet of nauwelijks ingewerkt. De inspectie noemt de zorg daarom op een aantal punten 'onder de maat'.Reactie HWW ZorgHWW Zorg laat in een schriftelijke reactie aan Omroep West het volgende weten:  'HWW Zorg heeft serieus werk gemaakt van de rapporten van de inspectie en een plan van aanpak ontwikkeld. De inspectie heeft haar akkoord gegeven voor deze aanpak. Met grote inzet van veel betrokken medewerkers wordt deze aanpak momenteel in de gehele organisatie doorgevoerd. Tevens zal de inspectie tussentijds alle locaties bezoeken. Maandelijks zal HWW Zorg de voortgang van het plan van aanpak rapporteren en bespreken met de inspectie. De inspectie zal bij die besprekingen hun tussentijdse bevindingen uit de bezoeken melden, zodat HWW Zorg waar nodig de aanpak nog kan bijstellen. Met deze werkwijze wordt snel resultaat verwacht en hopen we de gesignaleerde risico's effectief op te lossen en daarvoor akkoord te krijgen van de inspectie voor de gezondheidszorg.'» Plan van aanpak Houtwijk, op de Laan en Willem Dreeshuis» Plan van aanpak Eshoeve» Brief: IGZ keurt Plan van aanpak goed