Bisschoppenconferentie geeft reactie op advies

kerk verkleind
kerk verkleind
DEN HAAG - De Nederlandse bisschoppenconferentie komt dinsdag met een reactie op het gepresenteerde advies over het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk.
Oud-burgemeester van Den Haag Wim Deetman presenteerde vrijdag zijn advies over het nog uit te voeren misbruikonderzoek. Hij is in maart door de bisschoppen gevraagd de eerste fase van het onderzoek te leiden. Deetman heeft gepleit voor een wetenschappelijk onderzoek naar aard, omvang en omstandigheden van seksueel misbruik en de verantwoordelijken binnen de kerk. Het onderzoek moet de periode tussen 1945 en nu beslaan.