Instellingen

Peentjes zweten rond eindexamens begonnen

eind-examen-1705
eind-examen-1705

DEN HAAG - Voor leerlingen in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs in de regio breekt een spannende tijd aan: maandag zijn de eindexamens van start gegaan.

De scholieren worden de komende periode getest op wat zij de afgelopen jaren op school hebben geleerd. In heel het land mogen ruim 200.000 leerlingen stevig aan de bak.VMBO-scholieren beginnen met de eindexamens voor de vakken muziek en natuur- en scheikunde. Voor HAVO-scholieren staan als eerste de examens voor muziek en Nederlands op het programma en de VWO'ers starten met biologie en Nederlands.Op 2 juni komt de eindexamenperiode ten einde.