TU Delft wil loting voor populaire studies

tu-delft3-1102
tu-delft3-1102
DELFT - De TU Delft wil vanaf 2011 een numerus fixus instellen voor de studies Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.
De maatregel om een beperkt aantal studenten toe te laten is nodig om de kwaliteit van de opleidingen te kunnen waarborgen, zegt de universiteit. Er is niet genoeg capaciteit aan de TU voor alle studenten die zich voor deze studies willen inschrijven. De selectie zal in het eerste jaar van invoering alleen via gewogen loting plaatsvinden, hierbij wordt gekeken naar de middelbare school cijferlijst van de studenten. Daarna willen Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen overgaan op een combinatie van loting via de IB-groep en een decentrale selectie. Deze selectie zal dan plaatsvinden door bijvoorbeeld de ontwerpkwaliteiten van de toekomstige studenten te toetsen.Bezuinigingen Paul Rullmann, vice-president for education van het college van bestuur (cvb),  geeft aan dat de numerus fixus eveneens een duidelijk signaal is aan het adres van Den Haag: 'De maatschappij wil de keuze voor techniek stimuleren maar investeert te weinig om dit ook goed te kunnen faciliteren. Dat is erg jammer.'Deze week werd bekend dat er bij de TU zo'n 250 banen verdwijnen vanwege bezuinigingen. Dat is vijf procent van het totaal aantal banen.