Studentenvakbond niet eens met TU Delft

tu
tu
DELFT - De studentenvakbond VSSD plaatst kanttekeningen bij de manier waarop de TU Delft een numerus fixus wil instellen.
De TU Delft wil vanaf 2011 voor een aantal opleidingen een numerus fixus instellen omdat er niet genoeg capaciteit is voor iedereen die zich wil inschrijven. De TU wil selecteren op basis van middelbare school cijfers. De studentenvakbond vindt dat absurd, en vindt dat cijfers van middelbare scholen geen goed beeld geven over hoe een scholier op de TU Delft zou presteren. Wel vindt de vakbond ook dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit kan gaan bij een te groot aantal leerlingen. 'De laatste jaren is het aantal bètastudenten flink gestegen, maar de overheidsfinanciering groeit niet evenredig mee. Als dat zo is, is instroombeperking de enige manier om de kwaliteit te waarborgen.'GesprekkenDe vakbond pleit er ook voor dat er gesprekken met de toekomstige studenten worden gehouden tijdens de selectie.