Instellingen

Actie 'kanker' als scheldwoord

Kanker verziekt je taal
Kanker verziekt je taal

DEN HAAG - Op een Haagse school heeft het personeel vrijdag de hele dag actie gevoerd tegen het woord 'kanker' als scheldwoord. Leraren en andere werknemers van het Aloysiuscollege droegen t-shirts met de tekst 'Kanker verziekt je taal'.

Ook in de lessen was er aandacht voor. De Leidse taalwetenschapper Piet van Sterkenburg noemt de actie sympathiek. Wel is het volgens hem de vraag of zo?n campagne echt werkt. Als mensen emotioneel zijn, zeggen ze vaak toch de woorden die ze niet willen zeggen. Sterkenburg is schrijver van het Vloekenboek. Hij deed onderzoek naar het gebruik van allerlei vloeken en scheldwoorden. Opvallend noemt hij, dat in Nederland veel meer gevloekt wordt met ziektes dan in Vlaanderen. Dat komt volgens hem doordat er in het meer calvinistische Nederland meer angst is voor ziektes als kanker en tering.

  • Actie tegen scheldwoord 'kanker'

[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2010/nieuwsitems/2805_nws_aktie tegen kankervloek.f4v]

  • Campagne tegen kanker als scheldwoord

[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2010/052810_campagne tegen kanker als scheldwoord - stratenboek erbij pak..mp3]