Nieuwe jeugdvoorzieningen in Zoetermeer

Stadhuis Zoetermeer
Stadhuis Zoetermeer
ZOETERMEER - Er komen extra voorzieningen voor jongeren in de Zoetermeerse wijken Buytenwegh-De Leyens, Centrum, Rokkeveen en Oosterheem. Die bestaan uit jeugdontmoetingsplaatsen, trapveldjes en outdoor fitness.
De nieuwe voorzieningen zijn een direct gevolg van een evaluatie van het jongerenwerk in Zoetermeer. Daaruit bleek dat een groot deel van de inwoners van Zoetermeer vindt dat er te weinig te doen is voor jongeren.