Aegon compenseert woekerpolissen

aegon
aegon
DEN HAAG - Als eerste verzekeraar heeft Aegon uit Den Haag een akkoord bereikt over compensatie voor woekerpolissen. Aegon trekt in totaal 250 miljoen euro uit om gedupeerde klanten te compenseren.
Het gaat om polishouders die in de problemen zijn gekomen, onder meer omdat zij hun polis onvrijwillig moesten beëindigen, bijvoorbeeld omdat zij hun baan verloren. Van de 250 miljoen is 80 miljoen euro bedoeld voor de coulanceregeling. Daarvoor zijn verdere afspraken gemaakt over de rekenmethodes en over de voorwaarden voor de compensatie. Aegon is de eerste verzekeraar die de onderhandelingen over compensatie van klanten met een beleggingsverzekering nu achter de rug heeft. De afspraken zijn gemaakt met de stichtingen Woekerpolis Claim (WPC) en Verliespolis.De WoekerpolisaffaireDe Woekerpolisaffaire is de verzamelnaam van de ophef rond Nederlandse beleggingsverzekeringen, ontstaan in 2006. De affaire kwam aan het licht door een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten waarin geconstateerd werd dat er veel mis is met beleggingsverzekeringen. Deze verzekeringen bleken complex en relatief duur te zijn. Ook ondervinden verzekerden bij veel beleggingsverzekeringen groot financieel nadeel bij tussentijdse beëindiging, de verzekeraars zouden hierover onvoldoende duidelijkheid geven.