Golfbaan Leeuwenbergh niet naar Wassenaar

golfbal-golfclub-0611
golfbal-golfclub-0611
LEIDSCHENDAM / VOORBURG - De provincie blokkeert de verhuizing van de golfbaan Leeuwenbergh van Leidschendam-Voorburg naar Wassenaar. Dat is de uitkomst van een overleg in Provinciale Staten over de toekomstige kaart van Zuid-Holland.
De Statenleden voelden zich overvallen door de plannen om de golfbaan naar het groengebied Kerkehout in Wassenaar te verplaatsen.De baan komt op de huidige plek in de verdrukking door de aanleg van de Rotterdamse Baan. Maar Kerkehout is een landgoed dat Zuid-Holland wil beschermen en daar past geen golfbaan in, vinden de Statenleden.