Zoetermeer gaat door met meten uitstoot Sterigenics

sterigenics-1
sterigenics-1
ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer gaat door met het meten van de uitstoot van ethyleenoxide door het bedrijf Sterigenics tot het bedrijf de productie in Zoetermeer stillegt. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zoetermeer besloten.
Sterigenics zelf is bovendien verplicht om zelf de uitstoot van deze kankerverwekkende stof in de gaten te houden. De gemeente heeft over februari nog een dwangsom van 15.000 euro openstaan vanwege overschrijding van de norm.Eind juni verschijnt er een rapport over Sterigenics, dat jarenlang te veel van de gevaarlijke stof ethyleenoxide uitstootte in Zoetermeer.» Dossier Sterigenics