Weer twijfel over locatie Nationaal Historisch Museum

marijnissen-jan-marijnissen-sp-nationaal-historisch-museum
marijnissen-jan-marijnissen-sp-nationaal-historisch-museum
DEN HAAG - Over de bouw van het Nationaal Historisch Museum (NHM) in Arnhem 'moet nog eens heel goed worden nagedacht', vindt initiatiefnemer Jan Marijnissen. En misschien blijkt Den Haag of Amsterdam dan alsnog een betere locatie.
Marijnissen reageerde dinsdagavond in het radio-programma Met het Oog op Morgen (Radio 1) op een uitgelekt rapport. Daaruit zou blijken dat de parkeergarage bij het museum in Arnhem 60 miljoen euro gaat kosten. Dat is meer dan de totale bijdrage van het Rijk aan de bouw.De oud-fractievoorzitter van de SP zit in de Raad van Advies van het museum en zegt 'al een poos' op de hoogte te zijn van de hoge kosten. 'Het is een reden te meer om nog eens heel goed na te denken. Of niet nieuwe kabinet moet bereid zijn 60 miljoen uit te trekken voor een parkeergarage, maar dat lijkt me sterk', aldus Marijnissen.Marijnissen ziet het museum liever in Den Haag of Amsterdam gebouwd worden. Het Paleis op de Dam kan een locatie zijn, maar Marijnissen verwacht dat dat te klein zal zijn. In Den Haag zou het volgens hem samengevoegd kunnen worden met het nieuwe Huis voor de Democratie, waar nog discussie over is.Langer discussieOver de locatie van het museum over de Nederlandse geschiedenis is veel te doen geweest. Uiteindelijk besloot de Tweede Kamer vorig jaar dat het NHM naast het Nederlands Openluchtmuseum moet komen. De directie, die het museum liever aan de Rijn zou bouwen, waarschuwde al eerder dat de kosten voor een nieuwe parkeergarage veel te hoog zouden worden.De parkeergarage in Arnhem is nodig, omdat het NHM bovenop de huidige parkeerplaats van het Openluchtmuseum wordt gebouwd. Het museum wilde woensdag niet reageren op de uitgelekte informatie uit het rapport. 'Het NHM hoopt, in het belang van snelle voortgang van het bouwproces, het rapport op zo kort mogelijke termijn openbaar te kunnen maken', luidde de reactie.
  • Moet de hele discussie opnieuw worden gevoerd?
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2010/1506-marijnissen.mp3]