Miljoenen voor scholen in Haaglanden

leerplichtambtenaar-schoolverzuim-spijbelen-0312
leerplichtambtenaar-schoolverzuim-spijbelen-0312
DEN HAAG - Scholen in de regio Haaglanden krijgen ruim 5,5 miljoen euro van het Rijk om leerlingen met problemen beter te kunnen helpen. Dit geld komt uit een potje van 60 miljoen euro voor scholen door heel Nederland.
Het geld is onder meer bedoeld om extra begeleiding te bekostigen, bijvoorbeeld bij taal, rekenen en sociale vaardigheden of voor scholieren op hun leerwerkplek. Zulke vormen van begeleiding moeten voorkomen dat jongeren voortijdig het onderwijs verlaten en vervolgens niet terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Ook de grote steden in Nederland krijgen van het Rijk extra geld voor jeugdbeleid en het voorkomen van schooluitval. De gemeente Den Haag kan jaarlijks rekenen op 2 miljoen euro.