Verbijstering over bezuinigingen Rijnlandroute

Rijnlandroute
Rijnlandroute
VOORSCHOTEN - Voorschoten is verbijsterd over de versobering van de Rijnlandroute. Minster Eurlings van Verkeer wil nog maar 350 miljoen euro uittrekken voor de nieuwe weg tussen de A4 en de A44.
Eerder had het Rijk 400 miljoen toegezegd. De provincie wil de Rijnlandroute nu aanleggen in een open bak door Voorschoten en op maaiveldhoogte langs de wijk Stevenshof. Volgens Burgemeester en Wethouders van Voorschoten brengt dit enorme schade toe aan het leef- en woonklimaat en het groen. Voorschoten overlegt met andere gemeenten om gezamenlijk actie te voeren.Provincie Zuid HollandGedeputeerde van Veldhuijzen van de provincie Zuid-Holland is niet geschrokken van de forse tegenvaller voor de Rijnlandroute. Tijdens een commissievergadering zei hij dat 'het wel meeviel'. D66 en de SP vroegen opheldering over een brief van minister Eurlings, waaruit blijkt dat minder geld beschikbaar is voor het megaproject dan gedacht. Daardoor dreigt het plan voor een tunnel door Voorschoten te sneuvelen. Verder wil de minister dat er voor 1 december een besluit is genomen, anders trekt hij de toezegging van 357 miljoen euro weer in. De discussie over de Rijnlandroute wordt later voortgezet, omdat er op veel vragen geen antwoord kwam.