D66 en PvdA: Ongelijkheid in beboeting Den Haag

parkeerbon
parkeerbon
DEN HAAG - De Haagse partijen D66 en PvdA vinden dat alle foutgeparkeerde auto?s in de stad beboet moeten worden. Ook de auto's met een kenteken uit Midden- en Oost-Europa.
De fracties hebben gemerkt dat auto?s met een kentekenplaat uit een Midden- of Oost-Europees land niet beboet worden als deze fout geparkeerd staan. Uit eerdere vragen bleek dat het de gemeente ontbreekt aan middelen om de boetes te kunnen innen. De twee partijen vragen het college om bij de minister van justitie aan te dringen op de totstandkoming van Europese regelgeving die het innen van boetes vergemakkelijkt. Ze vinden het niet eerlijk overkomen naar andere autogebruikers die wel beboet worden.