Oud-president rechtbank: diepgravend onderzoek Lucia

lucia-de-b-uitspraak
lucia-de-b-uitspraak
DEN HAAG - Oud-president van de rechtbank in Den Haag Hans Hofhuis vindt dat de rechterlijke macht zelf, maar wel met externe hulp, een kritisch en diepgravend onderzoek moet doen naar de gerechtelijke dwaling in de zaak Lucia de Berk.
'Spijt betuigen sec is ontoereikend', concludeert Hofhuis in een artikel in het tijdschrift voor de rechterlijke macht Trema. 'Er is alle reden voor zelfonderzoek, zeker nu wij ervan kunnen uitgaan dat de rechters in kwestie niet over één nacht ijs zijn gegaan. De rechters in kwestie zijn vakmensen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat anderen heel anders zouden hebben beslist.''De vakmensen die hier hebben geoordeeld, blijken niettemin ernstig te hebben gefaald. De dwaling is niet alleen toe te schrijven aan het feit dat rechters hebben gevaren op het kompas van deskundigen die elkaar tegenspreken of zich hebben vergist.'Nauwkeurige analyseHofhuis vindt dat er een nauwkeurige analyse van allerlei factoren moet komen. 'De patronen van de gebruikte redeneringen, de psychologische wetmatigheden of valkuilen bij rechterlijke oordeelsvorming, [...] de keuze van deskundigen, de wijze van vraagstellingen aan deskundigen en de interpretatie van door hen gegeven antwoorden en waarschijnlijk nog veel meer.'Volgens de voormalig president van de rechtbank in Den Haag moet het onderzoek niet worden gehouden om opnieuw de beschuldigende vinger te wijzen naar de rechters die over deze zaak hebben geoordeeld, 'maar om echte lessen te trekken en de kans op herhaling van soortgelijke dwalingen, bij elke rechter, te verkleinen'.Onterecht veroordeeldHofhuis was destijds zelf president van de rechtbank in Den Haag, het rechtscollege dat naar later bleek, De Berk ten onrechte tot levenslang veroordeelde. Hij was overigens zelf niet bij het proces betrokken. Na de rechtbank legde ook het gerechtshof in Den Haag De Berk de zwaarst mogelijke straf op. Lucia heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken.Het gerechtshof in Arnhem sprak de 48-jarige Haagse verpleegkundige op 14 april 2010 alsnog vrij van zeven moorden en drie pogingen tot moord op ziekenhuispatiënten. Haar eerdere veroordelingen waren gebaseerd op ondeugdelijk bewijs, aldus het hof. Door de vrijspraak werd zij volledig gerehabiliteerd, maar ze zat wel zes jaar onschuldig achter de tralies.» Dossier Lucia de Berk