Zoetermeer gaat fors bezuinigen

Stadhuis Zoetermeer
Stadhuis Zoetermeer
ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer gaat de komende vier jaren fors bezuinigen. In plannen van het college van burgemeester en wethouders is sprake van een bezuiniging van 4 miljoen euro in 2011.
Uiteindelijk lopen de bezuinigingen op naar 17 en een half miljoen in 2017. Deze bedragen komen bovenop de vorig jaar al in de begroting opgenomen bezuiniging van 6 miljoen. Gemeenteraad en college zijn het erover eens dat dit op een sociale manier moet gebeuren. Bewoners mogen er zo weinig mogelijk last van hebben.