Zevenduizend euro naar stichting voor taalles

Poolse-taalles-voor-on-2807
Poolse-taalles-voor-on-2807
DEN HAAG - De Haagse Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen heeft zevenduizend euro van het Oranje Fonds ontvangen.
Vrijwilligers van de stichting geven taalles aan laaggeletterde vrouwen die door omstandigheden nog niet aan activiteiten buiten huis kunnen deelnemen. Het geld zal dan ook gebruikt worden om vrijwilligers te trainen en te begeleiden om goede taalles te kunnen blijven geven. Het Oranje Fonds is een nationaal fonds dat ongeveer 24 miljoen per jaar besteedt aan organisaties die een goede samenleving bevorderen.