Instellingen

Minder schoolverlaters in Zoetermeer

2601-spijbelen-spijbelaars-hangjongeren-voortijdig-schoolverlater
2601-spijbelen-spijbelaars-hangjongeren-voortijdig-schoolverlater

ZOETERMEER - Het aantal schooverlaters in Zoetermeer is in het schooljaar 2008-2009 gedaald. Er werden 523 nieuwe schoolverlaters gemeld, dit is een daling van 7,6% vergeleken met het jaar ervoor.

Zoetermeer heeft het merendeel van de schoolverlaters weten te begeleiden naar een nieuwe opleiding of een baan. Dit blijkt uit de jeugdmonitor 2010 van de gemeente. Uit de monitor kwam ook naar voren dat de jeugdwerkloosheid in Zoetermeer het afgelopen jaar licht is gestegen.