Kindercentra en gastouderbureaus onder toezicht

kinderopvang01
kinderopvang01
DEN HAAG - In Den Haag staan twintig kindercentra en gastouderbureaus onder verscherpt toezicht van de gemeente. Dat staat in het Jaarverslag Wet Kinderopvang 2009.
De GGD maakt zich bij deze opvangplaatsen zorgen over de kwaliteit van de kinderopvang. Verder ontbreekt het bij veel kindercentra aan een wettelijke ?verklaring omtrent gedrag?, veiligheidsplannen en een pedagogisch beleidsplan. Bij gastouderbureaus worden de gastouders regelmatig onvoldoende begeleid. Uit het jaarverslag blijkt dat het merendeel van de kindercentra en gastouderbureaus tekortkomingen hebben, maar dat het aantal wel afneemt.