Provincie: 'Vlietzone moet groen blijven'

Vlietzone
Vlietzone
DEN HAAG - De Vlietzone tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk moet zo groen mogelijk blijven. De komende jaren mogen er geen grote woonwijken worden gebouwd.
Dat heeft een overgrote meerderheid van Provinciale Staten bepaald. De partijen halen daarmee een streep door uitbreidingsplannen van Den Haag. Provinciale Staten willen verder dat de tunnel van de Rotterdamse baan onder de Vlietzone verlengd wordt, om de natuur niet aan te tasten. De baan is de nieuwe snelweg die gaat lopen van Ypenburg naar de Binckhorst in Den Haag. De Provinciale Staten moeten vrijdag nog stemmen over het voorstel.