Bewoners HWW Zorg onveilig

Oud dametje
Oud dametje
DEN HAAG - Bewoners van twee psychogeriatrische afdelingen van HWW Zorg in Den Haag zijn niet veilig. Dat zegt de inspectie van de gezondheidszorg na onaangekondigde bezoeken.
Deze psychogeriatrische afdelingen zijn ingericht voor ouderen met beperkte geestelijke vermogens. Het gaat om de verpleeghuizen Houtwijk en Schildershoek. Volgens de inspectie moet het hang- en sluitwerk beter. Ook moet het personeel beter geïnstrueerd worden over hoe ze veiligheid van bewoners kunnen garanderen wanneer deuren en ramen openstaan. Daarnaast moet de temperatuur beter afgesteld moeten kunnen worden. Aanleiding voor het bezoek was een incident waarbij een bewoner van een gesloten afdeling uit het raam was gestapt.