Stankoverlast door sanering in Ouderkerk

Sanering Ouderkerk
Sanering Ouderkerk
OUDERKERK - De sanering van de zelling Schanspolder bij Lage Weg veroorzaakt veel stank. Op meerdere plaatsen is de oever van de Hollandsche IJssel ernstig verontreinigd met petrochemisch afval.
Deze vervuilingen worden één voor één aangepakt. Maandag zijn de voorbereidingen van de sanering van de zelling Schanspolder begonnen. Volgens de opdrachtgever, project Hollandsche IJssel, is de petroleumlucht niet schadelijk voor de gezondheid van omwonenden. Bovendien houdt de aannemer de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten.Naar verwachting neemt de stank toe na de bouwvakantie, als het echte afgraven en afvoeren van de gifgrond gaat beginnen.Toename stankDe sanering van de zelling Schanspolder veroorzaakt nu al veel stank in de dorpen Lage Weg en Gouderak. Het projectteam Hollandsche IJssel verwacht, dat de stank na de bouwvakantie zal toenemen als de aannemer begint met het afgraven van de verontreinigde grond. Volgens de projectleider is de petroleumlucht niet schadelijk en wordt de luchtkwaliteit voortdurend gecontroleerd.
  • Omgeving Schanspolder voorlopig in de stank
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2010/070810 Stank bij sanering Schanspolder.mp3]