Den Haag versobert arbeidsvoorwaarden gemeente

0312 - stadhuis den haag
0312 - stadhuis den haag
DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat vanaf 2011 de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden versoberen. Ook wordt er bezuinigd op de personele voorzieningen zoals de medezeggenschap.
De maatregelen staan in een brief van het Haagse college van burgemeester en wethouders over de gevolgen van de besparingen op het ambtenarenapparaat. Alle gemeenteambtenaren hebben deze brief gekregen waarin slechts hoofdlijnen van de bezuinigingen staan beschreven. Naast besparen op de arbeidsvoorwaarden wil het college efficiënter gaan werken en de inhuur van externen terugbrengen. Inkrimping van het aantal ambtenaren wordt niet uitgesloten. 150 miljoen bezuinigenIn oktober moet meer bekend zijn over de concrete invulling van de maatregelen. Het college van burgemeester en wethouders  in Den Haag gaat de komende jaren meer dan 150 miljoen euro bezuinigen onder meer op het ambtenarenapparaat, cultuurinstellingen en welzijnsorganisaties.