Instellingen

Katwijk in de ban van de Blauwe Bremraap

Blauwe Bremraap
Blauwe Bremraap

KATWIJK - In Katwijk is een bijzondere plant gevonden. Het gaat om de Blauwe Bremraap, de plant staat op de Rode Lijst voor bedreigde plantensoorten.

In opdracht van de gemeente zijn vier jaar geleden op twee plaatsen kruiden ingezaaid die van nature op een bepaalde plek in Katwijk thuis horen om meer natuurwaarden te creëren. Onder koepel van dit zogenaamde Heem-project wordt twee keer per jaar bekeken hoe het staat met de ingezaaide kruidenlaag. Tijdens dit onderzoek is ook de Blauwe Bremraap gevonden. Heem-projectHeem is een kwekerij en een kenniscentrum met als doel het succesvol toepassen van natuurlijke vegetaties in de landschappelijke en stedelijke omgeving. Door het inzaaien van kruiden die van nature thuishoren op een bepaalde plek, wordt de biodiversiteit vergroot. Zo kunnen zeldzame planten, zoals de Blauwe Bremraap tot bloei komen.