Weer problemen met kermis Monster

kermis
kermis
WESTLAND - In Monster zijn opnieuw problemen rond de locatie van de kermis. De kermisexploitanten zijn ongelukkig met de zeer geringe ruimte die beschikbaar is.
De kermis in Monster rouleert tussen drie locaties en staat dit jaar op de Molenbrink. Maar door archeologisch onderzoek dat daar momenteel plaatsvindt, is er een gebrek aan ruimte.De VVD-fractie van de gemeente Westland heeft schriftelijke vragen gesteld.Locatie ter discussieIn Monster is al vaker gediscussieerd over de locatie van de kermis. Aanvankelijk stond deze aan het Kerkepad, maar in 2006 schakelden omwonenden vanwege de overlast de vakantierechter van de NCRV in. Ze vroegen de gemeente een nieuwe plek te zoeken. Sinds 2007 rouleert de kermis tussen drie locaties: de parkeerplaats bij de Molenbrink, het Burgemeester Woutersplein en het Kerkepad.Al direct de eerste keer dat de kermis neerstreek op de Molenbrink, in 2007, ontstonden er nieuwe problemen. Een supermarkt beklaagde zich over problemen met de bevoorrading.