Instellingen

Enquête over woninginbraken in Hollands Midden

politieHollandsMidden1-2008
politieHollandsMidden1-2008

REGIO - Meer dan tweehonderd mensen hebben een enquête over woninginbraken van de politie Hollands Midden ingevuld. De politie heeft de vragenlijst uitgeschreven vanwege de toename van het aantal woninginbraken.

De politie wil met de enquête inzicht krijgen in hoe de voorlichting over inbraken op dit moment beoordeeld wordt en waar er verbetering mogelijk is. De eerste resulaten zijn naar verwachting op korte termijn bekend.