Lokale lasten het hoogst in Rijnwoude en Leiden

formulieren-belasting-2109
formulieren-belasting-2109
REGIO - Bedrijven in Leiden en Rijnwoude betalen het meest aan lokale lasten. Dit blijkt uit de monitor Lokale Lasten die de Kamer van Koophandel jaarlijks uitbrengt. In Noordwijk zijn bedrijven in de meeste gevallen het goedkoopst uit.
Tot de lokale lasten behoren de OZB, rioolbelasting en de waterschapslasten. In Wassenaar stegen deze lasten in 2010 met 10 procent het meest. Boskoop is de grootste daler met elf procent. De Kamer van Koophandel noemt de verschillen in vaste lasten tussen de gemeenten aanzienlijk.