Boeren Zuidplas moeten wijken voor natuurgebied

koe-1808
koe-1808
ZUIDPLAS - De provincie mag gronden van boeren in Zuidplas ontwikkelen tot een groot natuur- en recreatiegebied. Dat heeft de Raad van State bepaald.
De zaak was aangespannen door boeren in het restveengebied. De boeren bestrijden de argumentatie dat hun weilanden door bodemdaling over twintig jaar toch niet meer geschikt zouden zijn voor agrarisch gebruik.Maar volgens de rechter is het in algemeen belang dat er meer natuur- en recreatiegebieden bij komen. De agrariërs moeten daarvoor wijken. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.