Veenderpolder aangewezen als kassengebied

tuinbouw-kassen
tuinbouw-kassen
KAAG EN BRAASSEM - Het provinciebestuur wil de Veenderpolder in Kaag en Braassem toch aanwijzen als gebied voor glastuinbouw. Dat blijkt uit een voorstel dat naar Provinciale Staten is gestuurd.
In de Veenderpolder zou plaats zijn voor 53 hectare glas. Tegen de plannen is veel weerstand onder de bevolking. De provincie stelt daarom Nieuwkoop in het Groene Hart als alternatieve locatie voor. Ook komt er ruimte vrij voor tuinders uit Zuid-Holland in de Haarlemmermeerpolder in Noord-Holland. Provinciale Staten praat op 25 augustus in een commissie over de plannen. De gemeente Kaag en Braassem heeft om uitstel gevraagd, omdat de zaak zo gevoelig ligt.