Geen topinkomens bij jeugdzorg

Jeugdzorg-pleeggezin-2
Jeugdzorg-pleeggezin-2
REGIO - Organisaties die afhankelijk zijn van subsidies van de provincie Zuid-Holland hebben geen grootverdieners in de top. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie naar onder meer de jeudzorg en culturele organisaties.
Provinciale Staten was bang dat er subsidie ging naar instellingen waarvan bestuurders meer verdienen dan de Balkenende-norm, maar dat blijkt niet zo te zijn. Deze grens voor topinkomens wordt wel overschreden bij organisaties die incidenteel subsidies ontvangen. Het gaat dan om bijdragen van de provincie tot 10.000 euro.