Instellingen

VVD tegen Zoetermeerse steun voor Pakistan

1410-euro-geld
1410-euro-geld

ZOETERMEER - De VVD-fractie in de raad van Zoetermeer is tegen financiële steun door de gemeente Zoetermeer aan acties voor Pakistan.

De VVD vindt dat die steun aan hulporganisaties niet vanuit de gemeente moet komen, maar vanuit het Rijk en particulieren. Groenlinks-fractievoorzitter Huri Sahin riep de gemeente Zoetermeer maandag op om wel een financiële bijdrage te leveren. De VVD is daar tegen, maar juicht wel de oproep aan de Nederlandse bevolking om geld te storten op giro 555 toe.