Instellingen

'Haagse aanpak werkloosheid effectief'

Huurwoningen arbeiderswijk De Kooi Leiden
Huurwoningen arbeiderswijk De Kooi Leiden

DEN HAAG - De actieve aanpak van langdurig werklozen in Haagse krachtwijken is succesvol. Dat stelt wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) vrijdag op basis van een interne evaluatie van het project.

Ambtenaren van de gemeente bezochten de afgelopen twee jaar 1403 bewoners van Haagse krachtwijken die langdurig werkloos zijn. Met deze mensen zijn persoonlijke gesprekken gevoerd om een duidelijk beeld te krijgen van de oorzaken van de werkloosheid. ?Mensen met schulden zijn bijvoorbeeld niet gemotiveerd om te gaan werken, omdat ze het verdiende geld vervolgens toch meteen weer kwijt zijn?, legde Kool uit. Zo?n 125 van die 1403 mensen konden direct aan een baan worden geholpen. In 225 gevallen leidde het gesprek met de gemeente tot een activeringstraject, het volgen van extra scholing of inburgering. Wanneer mensen om uiteenlopende redenen nog niet volledig kunnen werken, zoekt de gemeente naar een passende baan en vult het loon aan voor de uren die niet gewerkt kunnen worden. Uitkering beëindigdVerder krijgen mensen die geen betaald werk kunnen verrichten, hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk. Van 124 mensen is de uitkering beëindigd, vaak omdat het om fraude bleek te gaan of omdat de partner genoeg inkomen had. Kool noemt dit alles heel succsvol.?Het heeft bewezen effect om in de krachtwijken achter de deuren te kijken. De richtlijn is dat iedereen meetelt, maar dat mensen ook moeite moeten doen om hun uitkering te behouden. Je moet mensen aanspreken op wat ze wel kunnen, ze niet met het opgeheven vingertje blijven toespreken.? Jongeren onder 27 jaarEerder bewees de Haagse maatregel om jongeren onder 27 jaar geen uitkering meer te verstrekken zich al succesvol. Jongeren onder de 27 moeten in Den Haag of terug naar school of aan het werk, als zij aankloppen voor een uitkering. ?Deze methode gaan we nu gebruiken voor het hele Haagse werklozenbestand?, aldus Kool. De wethouder maakt zich overigens wel zorgen over de mogelijke korting op reïntegratie van het aankomende kabinet. ?Daarmee zouden we onszelf enorm in de voet schieten, want dan blijft het aantal uitkeringsgerechtigden alleen maar groeien.?