Instellingen

Haags college tegen sluiting schoolafdeling

0112-onderwijs-school-studie-master
0112-onderwijs-school-studie-master
DEN HAAG - Het Haagse college van burgemeester en wethouders verzet zich tegen de sluiting van de vwo-afdeling van het Johan de Witt College in de Haagse binnenstad.
Volgens wethouder Norder zou sluiting dramatisch zijn voor de Schilderswijk en Transvaal, omdat leerlingen in die wijken dan moeilijker om een hogere opleiding kunnen volgen in hun buurt. Onderwijswethouder Van Engelshoven voert overleg met het schoolbestuur van het Johan de Witt College om tot een oplossing te komen. Het schoolbestuur wil de afdeling verhuizen naar Scheveningen, omdat het leerlingenaantal terugloopt. Hierdoor is de dependance onrendabel geworden. Momenteel telt de afdeling nog maar 35 leerlingen.
  • 'Vwo-afdeling telt nog maar 35 leerlingen'
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2011/0401-Voorgenomen-sluiting-de-wit-college.mp3]