Instellingen

Verbinding tussen N205, N206 en A4 lijkt dichterbij

A4-2011
A4-2011
REGIO - Verschillende regionale partijen, waaronder de provincies Noord- en Zuid-Holland en betrokken gemeenten, hebben unaniem gekozen voor een nieuwe verbinding tussen de N205, N206 en de A4.
Er is gekozen voor de variant met een aquaduct onder de Ringvaart door. De weg gaat lopen tussen de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer. De bereikbaarheid tussen tuinbouw en de veilingen wordt hierdoor verbeterd. Het project kost naar schatting 124 miljoen euro. De partijen gaan zich inspannen om twee derde van dat bedrag te financiëren. Het Rijk wordt gevraagd om het resterende bedrag op tafel te leggen.Over de ontbrekende schakel tussen de N205 en de N206 wordt al tientallen jaren gesproken.