Instellingen

Gouda denkt over meer bezuinigingen

gouda-stadhuis
gouda-stadhuis
GOUDA - Het college van burgemeester en wethouders van Gouda gaat zich de komende weken buigen over de bezuinigingen. Circa 5,5 miljoen euro aan bezuinigingen voor 2011 waren al ingevuld.
Nu moeten nog afspraken worden gemaakt voor een bedrag van 9,6 miljoen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de zwakkeren in de samenleving moeten worden ontzien. Ook is afgesproken niet te bezuinigen op veiligheid en het armoedebeleid. Naar verwachting komt het college van Gouda eind maart met concrete voorstellen voor de bezuinigingen.