Instellingen

Onduidelijkheid over servituut voor Eurojust

eurojust
eurojust
DEN HAAG - Het is nog onduidelijk of een historisch document de nieuwbouw van Eurojust in Den Haag kan tegenhouden.
Wethouder De Jong zei donderdagavond tijdens de vergadering van de Haagse gemeenteraad dat dit zogenoemde servituut momenteel door juristen onderzocht wordt. In dit document uit 1912 staat volgens omwonenden dat op de locatie waar Eurojust gepland is aan de Jan Willem Frisolaan, alleen villa?s gebouwd mogen worden. Een gebouw van 50 meter zou daar niet mogen. De gemeenteraad was geïrriteerd omdat de wethouder ?rommelig? om zou gaan met de informatievoorziening aan de raad. De Jong zegt pas recent op de hoogte te zijn van het servituut maar volgens de Haagse Stadspartij wist de gemeente al eerder van het bestaan van het document. Gevolgen Half maart praat de gemeenteraad verder over de locatie voor Eurojust. Dan moet meer bekend zijn over de gevolgen van het honderd jaar oude servituut.