Instellingen

Tuinders hebben moeite met vinden vast personeel

tuinbouw-kassen-2206
tuinbouw-kassen-2206
REGIO - Tuinbouwbedrijven hebben steeds meer moeite om vaste werknemers te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de belangenbehartiger van de tuinders, het Productschap Tuinbouw.
Vooral vanaf mbo-niveau is het lastig personeel te vinden. Steeds meer mensen werken met korte contracten. Bijna drie kwart van de ruim 40.000 tijdelijke werknemers werkt via een uitzendbureau; dit zijn met name Polen.