Instellingen

Stijging klachten bij Bureau Discriminatiezaken

bureau_discriminatiezaken
bureau_discriminatiezaken
REGIO - Bij Bureau Discriminatiezaken zijn vorig jaar meer klachten binnengekomen dan in 2009. In totaal werden er in Haaglanden en Hollands Midden 930 klachten geregistreerd, in 2009 waren dat er 830.
De jaren daarvoor lag het aantal klachten rond de 500. Volgens het bureau betekent de toename van het aantal klachten niet automatisch dat discriminatie is toegenomen. Het kan ook zijn dat mensen de weg naar het bureau Discriminatiezaken steeds beter te vinden. Het bureau krijgt wel signalen dat de verharding van de samenleving en het politieke klimaat effect heeft op de verhouding tussen mensen in bijvoorbeeld de wijk en op de werkvloer.