Vanaf januari boetes voor lawaai hsl mogelijk

Hogesnelheidstrein-HSL
Hogesnelheidstrein-HSL
KAAG EN BRAASSEM - Verkeersminister Schultz van Haegen kan vanaf januari boetes opleggen aan de NS en Prorail, als de hogesnelheidstrein dan nog te veel geluidsoverlast veroorzaakt.
Een advocaat van het ministerie zei dat dinsdagochtend tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Bewoners uit Kaag en Braassem eisten daarin dat de minister optreedt tegen het lawaai van de flitstrein. De minister kan nog niet handhaven, omdat er is vergeten daarvoor wettelijke regels te maken.Er is nu een wetsvoorstel met de naam Schwung gemaakt om dit probleem op te lossen. Als de Kamer meewerkt, zal deze wet in januari in werking treden.