Boeren krijgen vergoeding voor natuurbehoud

natuurindestad3
natuurindestad3
WESTLAND - Boeren in Midden-Delfland krijgen meer geld voor natuurbehoud. Ze kunnen aanspraak maken op een vergoeding omdat ze een deel van hun grond moeten afstaan voor de aanleg van natuur- en recreatiegebieden.
Midden-Delfland is door het kabinet aangewezen als een van de kostbare natuurgebieden die beschermd moeten worden. De vergoeding bedraagt 94 euro per hectare per jaar. Voor een gemiddeld bedrijf komt dat neer op ruim 3.500 euro. In totaal gaat het over drie jaar om bijna een miljoen euro.