Bezuinigingen op Haags re-integratiebudget

1410-euro-geld
1410-euro-geld
DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet de komende jaren zo?n 74,7 miljoen euro bezuinigen op het re-integratiebudget. Dit blijkt uit precieze doorrekeningen van het regeerakkoord door de gemeente Den Haag.
De bezuinigingen, die de regering heeft ingezet, hebben volgens de gemeente tot gevolg dat er minder geld beschikbaar komt om werklozen onder begeleiding aan een baan te helpen. Het kabinet-Rutte wil deze regeerperiode ongeveer 1,8 miljard euro bezuinigen op de WWB (Wet Werk en Bijstand), de Wajong en de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). Deze regelingen worden ondergebracht in een nieuwe wet, genaamd Werken naar Vermogen. Gemeenten moeten deze wet gaan uitvoeren.Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe wet eruit komt te zien. Wel staat vast dat alle gemeenten minder geld krijgen voor de uitvoering ervan.Verantwoordelijk wethouder Henk Kool van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie maakt zich grote zorgen en noemde de bezuinigingen 'ongehoord onrechtvaardig'.