Natte dijken, droge voeten

sproeiboot-spuit-dijken-nat
sproeiboot-spuit-dijken-nat
REEUWIJK - Niet alleen de tuin kan in droge tijden wel een extra gietertje water gebruiken, in Reeuwijk worden vanaf donderdag de dijken bewaterd.
Door het vochttekort kunnen scheuren en barsten ontstaan in zogenoemde klei-op-veendijken. Vanaf donderdag worden de dijken in het buurtschap Hogebrug daarom besproeid, om te voorkomen dat bestaande scheuren groter worden. Dat gebeurt vanaf een boot en wordt uitgevoerd door waterschap De Stichtse Rijnlanden.Als de droogte aanhoudt, worden de dijken bij Reeuwijk drie keer per week beregend.
  • Verslaggeefster Renate Sonneveld in Hogebrug
[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2011/nieuwsitems/2804_int_SNG in Hogebrug.f4v]
  • Dijken worden nat gehouden
[jwplayer|config=roosvideo|file=http://media.omroepwest.nl/windows/video//2011/nieuwsitems/2804_onws_SNG INstart.f4v]
  • In Reeuwijk houden ze droge voeten
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2011/2804-renate-live.mp3]