ACTIEVOORWAARDEN PRIJZEN EN ACTIES VAN OMROEP WEST

 • De spel- en actievoorwaarden van Omroep West zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een spel of actie. 
 • De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Omroep West. 
 • Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen hun naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mail gegevens door te geven. 
 • Prijzen die opgehaald moeten worden blijven uiterlijk 1 maand liggen en kunnen hierna niet meer opgehaald worden. 
 • Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen. 
 • Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden, anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen (zoals bij een gastenlijst).
 • Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd, verzorgt Omroep West vervangende prijzen. 
 • Omroep West is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen. 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.
 • Omroep West behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen. 
 • Medewerkers van Omroep West dingen niet mee naar prijzen. 
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

maart 2020