ACTIEVOORWAARDEN PRIJZEN EN ACTIES VAN OMROEP WEST

 • De spel- en actievoorwaarden van Omroep West zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een spel of actie 
 • De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Omroep West 
 • Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen hun naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mail gegevens door te geven  
 • Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen 
 • Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen (zoals bij een gastenlijst) 
 • Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd, verzorgt Omroep West vervangende prijzen 
 • Omroep West is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar 
 • Prijswinnaars zijn voor een periode van 3 maanden uitgesloten van deelname aan een spel en/of een actie. Bij het winnen van een zogeheten hoofdprijs bedraagt deze periode 6 maanden 
 • Indien een prijswinnaar binnen deze periode toch een prijs wint, behoudt Omroep West het recht deze gewonnen prijs niet uit te keren 
 • Indien een deelnemer onder meerdere/valse persoonsgegevens prijzen wint binnen deze gestelde periode, worden deze niet uitgekeerd 
 • Omroep West behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen 
 • Medewerkers van Omroep West dingen niet mee naar prijzen 
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend 

 

Mei 2019